978 90 12 0

Sponsored link: Download 978 90 12 0
isbn 978-90-809666-5-9 perinatale zorg in nederland perinatal care
Een formulier voor een gegevensaanvraag, met vermelding van de aard van de gewenste gegevens en van het doel waarvoor de gegevens gebruikt zullen worden is te downloaden via www.perinatreg.nl (‘gegevensaanvraag’). Bronvermelding De in deze publicatie opgenomen gegevens zijn door de samenstellers met de uiterste zorgvuldigheid verwerkt.Voor gegevens die desondanks onvolledig of onjuist mochten zijn, kan de samensteller in generlei opzicht aansprakelijk worden gesteld. Het gebruik van de gegevens uit deze .

Language: dutch
PDF pages: 121, PDF size: 0.56 MB
Report
complete werkbeschrijving isbn/ean: 978-90-813658-1-9
Het fluitkoord, dat ik in deze uitgave beschrijf, stamt uit de beginperiode van scouting in Nederland. Omdat er niet veel beschrijvingen zijn gemaakt of uitgegeven is de techniek vooral door overlevering van oud op jong bewaard gebleven. De beschrijvingen die er waren zijn veelal niet meer verkrijgbaar, summier en soms zelfs fout. In 1988 kreeg ik van Scouting Nederland het verzoek een geheel nieuwe beschrijving te maken voor het traditionele fluitkoord. Ik heb dat aanbod graag aangenomen, omdat het een .

Language: dutch
PDF pages: 22, PDF size: 1.06 MB
Report
elementairemeettechniek (8) gernaat (isbn 978-90-808907-5-6)
Benzine, dieselbrandstof en LPG behoren scheikundig gezien tot de groep van koolwaterstoffen1 . In de scheikunde wordt koolstof aangeduid met de letter C en waterstof met de letterNu bestaat benzine uit een mengsel van vele koolwaterstoffen waarvan oktaan (C8 H18 )de voornaamste is. Wanneer een stof zich verbindt met zuurstof (O2 ) dan spreekt men van verbranding. Tijdens dit proces worden nieuwe stoffen gevormd, die we de verbrandingsgassen noemen. Scheikundig wordt dit in de vorm van een .

Language: dutch
PDF pages: 11, PDF size: 0.18 MB
Report
wie is de baas? - isbn: 978-90-9025142-4 proefschrift, radboud
De directe aanleiding om mijn promotie-onderzoek te starten, was een drang om antwoorden te zoeken op vragen die ik mijzelf stelde over economisch-maatschappelijke machtsprocessen in relatie tot leiderschap. Wezenlijker was misschien de intrinsieke motivatie om diepgravend en intensief bezig te zijn met gedachten, teksten en theorieën. In retrospectief zie ik echter dat ook het proces me veel gebracht heeft: het onderzoek vervulde mijn behoefte aan concentratie, abstractie en stilte. Het plegen van .

Language: dutch
PDF pages: 263, PDF size: 2 MB
Report
waarderend organiseren - _waarderend organiseren:isbn 978-90-78440
De belangstelling voor AI groeit in Nederland. Steeds meer universiteiten en hogescholen geven colleges over deze organisatiekundige stroming, studenten schrijven papers erover en managers, HRM-professionals en coaches besteden aandacht aan de waarderende manier van leidinggeven, veranderen, ontwikkelen en coachen. Ook het aantal consultants en consultantsbureaus dat Appreciative Inquiry toepast in hun adviespraktijken is in de afgelopen jaren stevig gegroeid. Wat maakt deze benadering zo aantrekkelijk en.

Language: dutch
PDF pages: 43, PDF size: 0.31 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   Next page →
Nederlands ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.