Linux

Sponsored link: Download Linux
linux boek (pdf) service school
. is noodzakelijke basiskennis zelf te verwerven, eventueel via het Leerboek Linux deel 1 tot en metIn dit boek wordt praktijkgericht beschreven. het besturingssysteem Linux, maar specifiek op het gebruik van Linux als server. In het eerste hoofdstuk lees je hoe je Linux installeert als. nadruk op wat een installatie een goede installatie maakt als Linux-server. Dit betekent bijvoorbeeld dat we nauwkeurig kijken naar de. het tweede hoofdstuk maak je kennis met de beheerinterface van Linux. Dit betekent dat enige aandacht wordt besteed aan oplossingen die.

Language: dutch
PDF pages: 450, PDF size: 6.38 MB
Report
linux, unix windowsk ibm db2 9.7 db2 9.7n ww9le
Language: dutch
PDF pages: 287, PDF size: 1.73 MB
Report
linux: internet- technologieën
Normaalgezien worden 3 soorten VLAN's vaak gebruikt: poortgebaseerde, MACgebaseerde VLAN's en 802.1q-gebaseerde VLAN's. Bij poortgebaseerde VLAN's wordt in de configuratie van de switch bepaald welke poort zich in welk VLAN bevindt, met andere woorden welke hosts met elkaar mogen communiceren. Sommige switchen kunnen toestellen op basis van hun MAC-adres indelen in een of ander VLAN. Het spreekt op zich dat de configuratie hiervan volledig op de switchen moet gebeuren. Er zijn ook VLAN's mogelijk die op .

Language: dutch
PDF pages: 196, PDF size: 1.67 MB
Report
linux, e-business, java xml telenet service
Ze worden als volgt gedeclareerd: Men kan in één declaratie verschillende attributen definiëren, of verschillende declaraties doen voor het zelfde element. Er zijn verschillende attribuuttypes mogelijk: CDATA: kan alle karakterdata bevatten; ID: moet een unieke waarde zijn voor het element; IDREF: de waarde van een ID-attribuut of -element in het document; IDREFS: verschillende IDREF, door een spatie gescheiden; (enumeratietype): het attribuut kan een waarde hebben uit een selectie; ENTITY: de naam van .

Language: dutch
PDF pages: 166, PDF size: 2 MB
Report
linux deel automatisatie systeembeheer pindanet
Als u deze cursus volgt, betekent dit dat u akkoord gaat met het volgende:De auteur(s) van deze cursus heeft (hebben) alles in het werk gesteld om een juiste werkwijze voor te stellen en eventuele bijhorende oefenprogramma's zowel geprint of digitaal in staat van goede werking en virusvrij te houden.Geen enkel geheel of gedeelte van software aanwezig op de SNT-schoolcomputers mag in enige vorm of op enige wijze worden gekopieerd of opgeslagen naar/op enig welke gegevensdrager zonder uitdrukkelijke .

Language: dutch
PDF pages: 130, PDF size: 1.85 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Nederlands ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.