Muziek Theorie

Sponsored link: Download Muziek Theorie
muziek theorie 1 2007 2008
Een akkoord drukt meestal slechts één van deze drie funkties uit; TONICA: rust, slot-gevoel, evenwicht, statisch…. DOMINANT: beweging, spannings-gevoel, wankel, dynamisch, tonale spanning (leidtoon) SUBDOMINANT: potentiele onrust, aanbrengen van de dominant, plagale spanning… De hoofdakkoorden hebben meestal een ondubbelzinnige betekenis. I - Tonica II en IV - Subdominant V - dominant Bij de nevenakkoorden is de funktie contextgevoelig (zie ook akkoordverloopschema) II is doorgaans subdominant, maar kan in.

Language: dutch
PDF pages: 23, PDF size: 0.75 MB
Report
algemene muziek theorie jaar
Compositie-opdrachten in verband met maat en ritme: • Stap 1: Stap 2: Stap 3: Stap 4: Stap 5: Stap 6: Schrijf zelf een ritmische zin van 8 of 16 maten kies een (eenvoudige) maatsoort tel luidop de maat, en z’n onderverdeling (bv: 1 en 2 en, 1 en 2 en) improviseer twee maten ritme (klappen of zeggen op “PA”) herhaal het ritme tot je het onthouden hebt schrijf het op. Zorg daarbij dat je de ritmische figuren per tel noteert. Tel ook na of je maten kloppen. werk zo per 2 maten verder. Zorg daarbij dat je in .

Language: dutch
PDF pages: 121, PDF size: 2.36 MB
Report
algemene muziek theorie 3de jaar
Over hoe we deze akkoorden op elkaar kunnen laten volgen : zie het hoofdstukje “akkoordverloopschema”.• • • •• • • •• • • • Kwintverbindingen Gemeenschappelijke noot en dichtstbijzijnde noten opzoeken Tegenbeweging Gemeenschappelijke noot, dichtbijzijnde noot en sprong (pw) Andere verbindingen (o.a. met V7 en het cadentieel kwartsixt akkoord) Secondeverbindingen Tegenbeweging Tegenbeweging; de leidtoon stijgt (V-VI) (2X3 op VI) Parallelle tertsen (positiewijziging) Andere verbindingen (o.a. met V7 en het .

Language: dutch
PDF pages: 24, PDF size: 0.32 MB
Report
muziek vwo examenbundel opgaven ca. 1999 2012
Aanwijzingen voor de kandidaat: 1 Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 2 Voordat de cd wordt gestart, krijg je tien minuten de tijd om het opgavenboekje in te zien. 3 De vragen moet je in het opgavenboekje beantwoorden. 4 Van de tien minuten beantwoordingstijd bij de vragen 26 t/m 28, zijn de laatste vijf minuten bedoeld als .

Language: dutch
PDF pages: 336, PDF size: 8.51 MB
Report
muziek nvao
Met dit rapport wordt de bredere samenleving geïnformeerd over de wijze waarop de hogescholen en meer bepaald de betrokken opleiding omgaat met de kwaliteit van haar onderwijs. Toch is het rapport in de eerste plaats bedoeld voor de hogeschool die de opleiding aanbiedt. Op basis van de bevindingen van het rapport kan de hogeschool nu en in de nabije toekomst actie nemen om de kwaliteit van het onderwijs in de opleiding te handhaven en verder te verbeteren. De lezer moet er zich echter terdege bewust van .

Language: dutch
PDF pages: 287, PDF size: 6.18 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Nederlands ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.